Przeglądy kominiarskie i gazowe

Podstawa Prawna Przeglądy Kominiarskie i Gazowe

Przeglądy kominiarskie i gazowe wykonujemy na podstawie  Art. 62. 1. Ustawy „Prawo budowlane”  – cyt.: ” Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) …,

b) …,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Usługa jest skierowana do zarządców budynków, administracji osiedla, spółdzielni mieszkaniowych. W ramach prowadzonych usług przeprowadzamy:

  • kontrole instalacji gazowych (zasilenia kuchenek gazowych, promienników, piecy wraz z infrastrukturą przyłączeniową)
  • kontrole przewodów kominowych i wentylacyjnych – stan, szczelność i sprawność przewodów.

Koszty wykonania naszej usługi są zgodne z cennikiem przeglądów kominiarskich i gazowych i wynoszą 15-20zł / lokal. W przypadku innych usług niż kontrole lokali prosimy o kontakt w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

Kiedy należy wykonywać przeglądy kominiarskie?

Przeglądy kominiarskie należy wykonać gdy podejrzewamy, że z naszą instalacją są problemy, mamy tu na uwadze w szczególności: panujący zaduch w pomieszczeniach (zaczopowana wentylacja), przykre zapachy dochodzące od „sąsiada”. Przeglądy ustawowe najlepiej wykonywać w okresie jesienno-wiosennym, gdy różnica temperatur pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu, a powietrzem zewnętrznym jest największa.