Cennik pomiarów elektrycznych

Cennik pomiarów elektrycznych jest ustalany dla potrzeb konkretnego klienta. Pomiary elektryczne lokali mieszkalnych przy budynkach wielorodzinnych kosztują od 30 zł/lokal. W budynkach nie mieszkalnych ceny pomiarów elektrycznych są ustalane indywidualne. W ramach naszych usług wykonujemy pomiary:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-III- fazowych
  • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Pomiary elektronarzędzi przenośnych